google4f114db8867c8b8e.html ทัวร์เกาะกำ เกาะค้างคาว เกาะญี่ปุ่น
ReadyPlanet.com
ทัวร์ระนอง หน้าแรก
ทัวร์ทะเลระนอง 1 วัน
bulletทัวร์ระนอง เกาะหัวใจมรกต
bulletทัวร์ระนอง เกาะนาวโอพี
bulletทัวร์ระนอง เกาะพยาม
bulletทัวร์ระนอง เกาะกำ เกาะค้างคาว เกาะญี่ปุ่น
bulletทัวร์ระนอง เกาะพยาม เกาะกำ ญี่ปุ่น
ทัวร์ระนอง 2 วัน 1 คืน
bullet2D1N 4 เกาะหัวใจ พักเกาะตาฟุ๊ก
bullet2D1N 4 เกาะหัวใจ พักเกาะฮอร์สชู
bullet2D1N 4 เกาะหัวใจ พักโรงแรม
bullet2D1N 4 เกาะหัวใจ ทัวร์เกาะสอง
ทัวร์ระนอง 3 วัน 2 คืน
bullet3D2N 4 เกาะหัวใจ ทัวร์เมืองระนอง
bullet3D2N 4 เกาะหัวใจ 3 เกาะระนอง
bullet3D2N 4 เกาะหัวใจ เกาะพยาม
bullet3D2N 4 เกาะหัวใจ ทัวร์เมืองระนอง
bullet3D2N 4 เกาะหัวใจ เกาะนาวโอพี
bullet3D2N 4 เกาะหัวใจ Zipline ATV
bullet3D2N เกาะพยาม ทัวร์เมืองระนอง
ทัวร์ระนอง 4 วัน 3 คืน
bullet4D3N 4 เกาะหัวใจ เกาะพยาม
bullet4D3N 4 เกาะหัวใจ เกาะสุรินทร์
bullet4D3N 4 เกาะหัวใจ เขื่อนเชี่ยวหลาน
ทัวร์ระนองจัดทริปเอง
bulletทัวร์ระนอง จัดทริปท่องเที่ยวเอง
ซิตี้ทัวร์เมืองระนอง
bulletทัวร์ระนอง นั่งเรือ ล่องแพ
bulletทัวร์ระนอง ทัวร์เกาะสอง
bulletทัวร์รอบเมืองระนอง
dot
ไปเที่ยว ภูเก็ต-พังงา-กระบี่-เชียงใหม่
dot
bulletจองทัวร์ภูเก็ต-เช่ารถตู้ภูเก็ต
bulletจองทัวร์กระบี่
bulletจองทัวร์เชียงใหม่
dot
Newsletter

dot
bulletจองทัวร์พังงา+เช่ารถตู้
bulletจองทัวร์เขาหลัก-เช่ารถตู้
ทัวร์ 3 เกาะระนอง ทัวร์เกาะกำ เกาะค้างคาว เกาะญี่ปุ่น article

รหัส : D004 ทัวร์ 3 เกาะระนอง ทัวร์เกาะกำ เกาะค้างคาว เกาะญี่ปุ่น

08:00 น. รถรับจากโรงแรมในเขตอำเภอเมืองระนอง มุ่งหน้าสู่ท่าเรือบางเบน
09:00 น. ถึงท่าเรือในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน เรือหัวโทงลำใหญ่ ออกจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่เกาะค้างคาว
09:40 น. ถึงจุดดำน้ำแห่งแรกเกาะค้างคาว สามารถมองเห็นปะการังได้แม้แต่ยืนอยู่ริมหาด
- อีกฝั่งของเกาะจะเป็นหาด หินซึ่งจะมีหินก้อนแปลกตา เต็มหาด
- กลางเกาะเป็นที่พักของฝูงค้างคาวแม่ไก่ (ตัวใหญ่) ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเกาะค้างคาว
11:30 น. นำท่านเดินทางต่อไปยังเกาะกำตก (อ่าวเขาควาย) มีทรายขาวสวยงามและน้ำใส ดำน้ำดูปะการังได้
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่เกาะ แบบบุฟเฟต์
14:00 น. แวะเดินทางถึงเกาะญีปุ่น หรือเกาะกำกลาง เป็นเกาะที่มีทรายละเอียดอ่อนนุ่มเท้า
  อดีตเป็นที่เลี้ยงหอยมุกของชาวญี่ปุ่น บางท่านบอกว่าเป็นสายลับทหารญี่ปุ่น จึงเรียกเกาะนี้ว่าเกาะญี่ปุ่น
14:30 น. เรือออกจากเกาะญี่ปุ่น มุ่งหน้ากลับท่าเรือบางเบน
16:30 น. รถคันเดิมรับท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก
   
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ 2,200.-  บาท/ท่าน
เด็ก 1,900.-  บาท/ท่าน
   
สิ่งที่เราเตรียมไว้ให้
1. ทริปทัวร์ 3 เกาะระนอง 1 วัน (ด้วยเรือหางยาว)
2. ประกันอุบัติเหตุสาหรับนักท่องเที่ยว
3. มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
4. เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้า
5. อาหารกลางวัน 1 มื้อ
6. อาหารว่าง น้าดื่ม น้าอัดลม และผลไม้
 
สิ่งที่ท่านควรนำติดตัวมา
1. บัตรประจำตัวประชาชน กรณีคนไทย (พาสปอร์ต กรณีชาวต่างชาติ)
2. ชุดว่ายน้า, ครีมกันแดด, แว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป
3. ชุดสาหรับเปลี่ยนที่โรงแรม
 
หมายเหตุ
1. โปรแกรมทัวร์นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
2. การจองทัวร์ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาบัตรประชาชน ให้ทางบริษัททัวร์ก่อนเดินทาง 7 วันเพื่อทำเอกสารผ่านแดน
3. เด็กต้องอายุไม่เกิน 11 ปี ในวันทัวร์
   

จอง ทัวร์ระนอง  Tel : 0 988 800 988 , 098 296 8222  / Line id : vacationpro , tourranong


ชื่อ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
E-mail :  *
Line id :
วันที่ท่องเที่ยว :  *
ชื่อโรงแรมที่พัก :
จำนวนผู้ใหญ่ (12 ปี ขึ้นไป) :  *
จำนวนเด็ก (3-11 ปี) :
จำนวนเด็กเล็ก (ต่ำกว่า 3 ปี) :
ข้อมูลจองทัวร์ระนองเพิ่มเติม :ทัวร์ทะเลระนอง 1 วัน

ทัวร์เกาะหัวใจมรกต 1 วัน ไปเช้า เย็นกลับ article
ทัวร์เกาะนาว โอ พี
ทัวร์ระนอง 1 วัน ทัวร์เกาะพยาม article
ทัวร์เกาะพยาม เกาะกำ เกาะญี่ปุ่น เกาะค้างคาว article